Propozice, program


Ředitel MČR: Ivo Kyšák
Delegování rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý (hlavní rozhodčí), Jan Macoszek, Vladimír Košťál
Figuranti: Pavel Soukop, David Hanel, náhradník - bude upřesněn
Vedoucí stop: Simona Černochová
Vedoucí poslušnosti a obran: Lenka Chmurová

Kategorie MČR kníračů a SZ kníračů

MČR kníračů

Terény na stopy budou vyfoceny později, až bude terén odpovídající. V případě dotazů ohledně terénů na stopy volejte č. 737716722, p. Černochová

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR ZMP1, ZMP2, ZM, ZZO1

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů IPO1, IPO3

Mistrovské kategorie

 • ZMP1 – knírač malý – bez ohledu na věk, nejvýše složená ZMP1
 • ZMP2 – knírač malý – bez ohledu na věk, min. složená zkouška ZMP1; podmínkou otevření kategorie je účast nejméně 3 závodníků
 • ZM – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky, podmínkou otevření kategorie je účast nejméně 3 závodníků
 • IPO1 – knírač velký – psi, kteří v roce konání akce dovrší věk 3 roky, nejvýše se složenou zkouškou IPO1, minimální podmínkou je složená zkouška BH
 • IPO3 – knírač velký – bez ohledu na věk, nejméně složená IPO2+BH

Titul Mistr republiky bude zadán při splnění limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu).

Při rovnost bodů v mistrovské kategorii rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.

Speciální závod (SZ) kníračů

Bez ohledu na věk a velikostní ráz.

 • ZZO1 – pro všechny velikostní rázy, u VK max. složené zkoušky ZVV1, IPO1
 • FPR1 – musí mít BH
 • FPR2 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr1
 • FPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr2
 • UPR1 – musí mít BH
 • UPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Upr2
 • SPR1 – musí mít BH
 • SPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Spr2
 • IPO2 – knírač velký – bez ohledu na věk, nejvýše složená IPO2, podmínkou je složená zkouška BH

Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií ve dvou dnech. Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.

Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie.

Pořadí bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť. Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě kategorie ZZO1 rozhoduje aport, při rovnosti bodů los.

Při rovnost bodů v IPO rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě ostatních kategorií rozhoduje los.

S průběžnými výsledky budou účastníci seznamováni prostřednictvím výsledkové tabule.

Uzávěrka přihlášek a platby startovného

Uzávěrka přihlášek: 18.8.2017

Přihláška ke stažení

Česká verze
English version

Adresa pro zaslání přihlášek

Pavla Zůbková, Bartošovice 275, 742 54 Bartošovice, pavla.zubkova@seznam.cz, tel.: 732956743

Startovné

Závodníci MČR:
500 Kč / pes / IPO3, ZMP2, ZM
300 Kč / pes / IPO 1, ZMP1 a ZZO1

Závodníci SZ:
300 Kč / pes / všechny kategorie

Číslo účtu: 234070036/0300
do zprávy pro příjemce: MČRK a jméno
variabilní číslo: telefonní číslo

Přijaté přihlášky a platby nebudou individuálně potvrzovány.

Program MČR kníračů a SZ kníračů

Bude upřesněn podle počtu přihlášených jedinců. Orientačně:

Pátek 15. 9.
14:00 – 21:00 trénink
18:00 – 21:00 prezence

Sobota 16. 9.
6:00 – 7:00 trénink
6:30 – 7:30 prezence
7:30 – 7:45 zkušební pes
8:00 – 8:30 slavnostní zahájení, losování – povinná účast závodníků
9:00 – zahájení posuzování

Neděle 17. 9.
7:00 – zahájení posuzování
15:00 – vyhlášení výsledků

V pátek 18.8 2017 od 7:00 do 17:00 hod bude neoficiální trénink. Trénink bude umožněn pouze přihlášeným závodníkům je je třeba si ho rezervovat emailem na info@zkosuchdol.info. Cena tréninku je stanovena na 100 Kč.

Společenský večer bude v sobotu 16. září 2017.

Harmonogram bude vyvěšen na místě spolu s výsledkovou tabulí. O časových změnách budou účastníci včas informování.

Prezentace - Při účasti ve více kategoriích se může zapsat jen jedna kategorie jako složená zkouška.

Účastník obdrží katalog a časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce.

Doklady předkládané při prezenci a veterinární přejímce:

 • Členský průkaz KCHK se známkou na rok 2017, zahraniční účastníci musí být členy ISPU.
 • Průkaz původu (psi bez průkazů původu nebudou připuštěni k závodu).
 • Očkovací průkaz s vyznačením platným očkováním proti vzteklině.
 • Výkonnostní knížku.
 • Psovod je povinen se zúčastnit prezence MČR a SZ, a veterinární přejímky.
 • Psovod je povinen účastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel.
 • Psovi bude kontrolován čip, popř. tetování.
 • MČR a SZ se mohou účastnit háravé feny.
 • Psovod je povinen zúčastnit se slavnostního zahájení a slavnostního ukončení

Ubytování je možné:

 • Penzion Poodří – www.penzion-poodri.hotel.cz
 • Autocamp Jerlochovice - http://www.autokempfulnek.cz/

Seznam startujících, výsledky

Bude zveřejněno po uzávěrce přihlášek.

Kontaktní informace

pořadatel: ZKO Suchdol nad Odrou č.626
ředitel závodu: Ivo Kyšák
organizační pracovníci: Ing.Karel Černoch, Pavla Zúbková
adresa: RA Sokolák, Za nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
telefon: +420 731522344
e-mail: info@zkosuchdol.info
místo konání: GPS: N 49°38.53133', E 17°56.53417'