Propozice, program


Ředitel MČR: Ivo Kyšák
Delegování rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý (hlavní rozhodčí), Jan Macoszek, Vladimír Košťál
Figuranti: Pavel Soukop, David Hanel, náhradník Vojtěch Filip
Vedoucí stop: Simona Černochová
Vedoucí poslušnosti a obran: Lenka Chmurová

Kategorie MČR kníračů a SZ kníračů

MČR kníračů

Terény na stopy

Kategorie IPO3, FPr3 a FPr2, foto ze dne 23.8 2017.

Kategorie ZMP1, ZMP2 a IPO1, foto ze dne 30.8 2017.

V případě dotazů ohledně terénů na stopy, volejte č. 737716722, p. Černochová.

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR ZMP1, ZMP2, ZM, ZZO1

Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů IPO1, IPO3

Mistrovské kategorie

 • ZMP1 – knírač malý – bez ohledu na věk, nejvýše složená ZMP1
 • ZMP2 – knírač malý – bez ohledu na věk, min. složená zkouška ZMP1; podmínkou otevření kategorie je účast nejméně 3 závodníků
 • ZZO1 – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky, nebude zadám titul Mistr republiky
 • ZM – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky, podmínkou otevření kategorie je účast nejméně 3 závodníků
 • IPO1 – knírač velký – psi, kteří v roce konání akce dovrší věk 3 roky, nejvýše se složenou zkouškou IPO1, minimální podmínkou je složená zkouška BH
 • IPO3 – knírač velký – bez ohledu na věk, nejméně složená IPO2+BH

Titul Mistr republiky bude zadán při splnění limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu).

Při rovnost bodů v mistrovské kategorii rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.

Speciální závod (SZ) kníračů

Bez ohledu na věk a velikostní ráz.

 • ZZO1 – pro všechny velikostní rázy, u VK max. složené zkoušky ZVV1, IPO1
 • FPR1 – musí mít BH
 • FPR2 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr1
 • FPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr2
 • UPR1 – musí mít BH
 • UPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Upr2
 • SPR1 – musí mít BH
 • SPR3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Spr2
 • IPO2 – knírač velký – bez ohledu na věk, nejvýše složená IPO2, podmínkou je složená zkouška BH

Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií ve dvou dnech. Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.

Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie.

Pořadí bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť. Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě kategorie ZZO1 rozhoduje aport, při rovnosti bodů los.

Při rovnost bodů v IPO rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě ostatních kategorií rozhoduje los.

S průběžnými výsledky budou účastníci seznamováni prostřednictvím výsledkové tabule.

Uzávěrka přihlášek a platby startovného

Uzávěrka přihlášek: 18.8.2017

Přihláška ke stažení

Česká verze
English version

Adresa pro zaslání přihlášek

Pavla Zůbková, Bartošovice 275, 742 54 Bartošovice, pavla.zubkova@seznam.cz, tel.: 732956743

Startovné

Závodníci MČR:
500 Kč / pes / IPO3, ZMP2, ZM
300 Kč / pes / IPO 1, ZMP1 a ZZO1

Závodníci SZ:
300 Kč / pes / všechny kategorie

Číslo účtu: 234070036/0300
do zprávy pro příjemce: MČRK a jméno
variabilní číslo: telefonní číslo

Přijaté přihlášky a platby nebudou individuálně potvrzovány.

Program MČR kníračů a SZ kníračů

Bude upřesněn podle počtu přihlášených jedinců. Orientačně:

Pátek 15. 9.
14:00 – 21:00 trénink
18:00 – 21:00 prezence

Sobota 16. 9.
6:00 – 7:00 trénink
6:30 – 7:15 prezence
7:30 – 8:30 slavnostní zahájení, losování – povinná účast závodníků
9:00 – zahájení posuzování

Neděle 17. 9.
6:30 – 7:00 zkušební pes
7:00 – zahájení posuzování
15:00 – vyhlášení výsledků

Společenský večer bude v sobotu 16. září 2017.

Harmonogram bude vyvěšen na místě spolu s výsledkovou tabulí. O časových změnách budou účastníci včas informování.

Harmonogram ke stažení.

Prezentace - Při účasti ve více kategoriích se může zapsat jen jedna kategorie jako složená zkouška.

Účastník obdrží katalog a časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce.

Doklady předkládané při prezenci a veterinární přejímce:

 • Členský průkaz KCHK se známkou na rok 2017, zahraniční účastníci musí být členy ISPU.
 • Průkaz původu (psi bez průkazů původu nebudou připuštěni k závodu).
 • Očkovací průkaz s vyznačením platným očkováním proti vzteklině.
 • Výkonnostní knížku.
 • Psovod je povinen se zúčastnit prezence MČR a SZ, a veterinární přejímky.
 • Psovod je povinen účastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel.
 • Psovi bude kontrolován čip, popř. tetování.
 • MČR a SZ se mohou účastnit háravé feny.
 • Psovod je povinen zúčastnit se slavnostního zahájení a slavnostního ukončení

Ubytování je možné:

 • Penzion Poodří – www.penzion-poodri.hotel.cz
 • Autocamp Jerlochovice - http://www.autokempfulnek.cz/

Seznam startujících, výsledky

Výsledky ke stažení

IPO 3
1 Dita Silberová Lotr Stanios
2 Michaela Davidová Cliff DaChes Dream
3 Leoš Slatinský Nemesis IQ Stanios
4 Veronika Staniová Kiss Hope Stanios
5 Jana Krouman Kiss Me Radinie
6 Alice Zelinková Maigret Radinie
7 David Rohlena JESSE JAMES GOLDEST DANUBIUS
8 Karla Taušová Mad Max Fí Strážce klidu
9 Marie Hasenöhrlová - ODHLÁŠENÁ Bandit vom Weinhof
10 Karel Kieweg Cis Hanno Veto
11 Lukáš Slowioszek Frenklin ze Slunečné verandy
12 Hana Slowioszková Cord DaChes Dream
13 Mgr. Kateřina Zwillingová Ch. Dara Giom von Elberfeld
14 Helena Glänznerová ICh. HANNIBAL BARKAS Radinie
IPO 1
1 Ludmila Želiborová Ringo Stanios
2 Zdeněk Lukáš Record Arlin Stanios
3 Andrea Zítková Akyro Giom Kastasi
4 Jiří Pavlík Alexandra Černa Zulu
5 Jiří Tomek Aetna Černá Zulu
ZMP1
1 MVDr. Ján Hamerlík ILEX Malé uško
2 Pavel Kozák Unkas Androis
3 Radim Knopp Gaico Apovery
4 Kateřina Kalenská Calamity Jane Pessoa
ZMP2
1 Alena Kučerová Tamir z Roznetu
2 Erika Zelinková Gaga Lady Astronaut
3 Pavel Kozák Ariana Androis
ZZO 1 – střední
1 Jiřina Němečková Wilbur Turnblat Velvet Dndy´s
2 Božena Rischková Orianna Iringa
3 Vladimíra Cihelková Indiana Gloria Leones
4 Jana Stránská Querubin od Dalajského potoka
FPR1
1 Martin Pincioni Gyn Yuu-N Della Tenuta de Benedictis
2 Kristýna Vodrážková PENÉLOPE Radinie
3 Jiří Škubal Emma Ginni Daches Dream
4 CAMILLI GIORGIA Race Stanios
5 Barbora Blovská Bionce Od Dyleňské hory
FPR2
1 Dagmar Trnčáková Adel Giom Kastasi
2 Michaela Pencáková Agrippina Giom Kastasi
3 MVDr. Ján Hamerlík GINA Malé uško
FPR3
1 Martin Lampart Agent Jeff Pro Marii
2 Zdeňka Stránská Avatar pro Marii
3 Michaela Doležalová Afrodite Goldest Daches
4 Karolína Škubalová Daffy Donkey Daches Dream
5 Pavlína Nováková Lucky Boy Astronaut
UPR 1
1 Dagmar Trnčáková Adel Giom Kastasi
2 Erika Zelinková Virginia Enel Fenomen
3 Michaela Bílovská Oxaine Radinie
4 Rudolf Sochor Rebelca Rubby Stanios
SPR1
1 Veronika Staniová Romi Stanios
2 Jana Stránská Querubin od Dalajského potoka
3 Mgr. Kateřina Zwillingová Arach Giom Kastasi
4 Jarmila Kadlecová Ginevra Hanno Veto
5 Rudolf Sochor Rebelca Rubby Stanios
6 Zdeňka Stránská - ODHLÁŠENÁ Avatar pro Marii
7 CAMILLI GIORGIA Race Stanios
SPR3
1 Drahoslava Pencáková Brazil Radinie
2 Ing. Tereza Adamovská Cosa Nostra Hanno Veto
3 Martin Lampart Agent Jeff Pro Marii
ZZO 1 – ostatní
1 Jitka Novotná Al Fawaris Paulla Gang
2 Androis Mazur Day Dreamer Androis
3 Kristýna Vodrážková PENÉLOPE Radinie
4 Karolina Makovská Tyra Banks Qwin Astronaut
5 Marie Vaňková Elizabeth od Devíti vrb

Kontaktní informace

pořadatel: ZKO Suchdol nad Odrou č.626
ředitel závodu: Ivo Kyšák
organizační pracovníci: Simona Černochová, Pavla Zúbková
adresa: RA Sokolák, Za nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
telefon: +420 731522344
e-mail: info@zkosuchdol.info
místo konání: GPS: N 49°38.53133', E 17°56.53417'